Υλοποιούνται όλες οι αιτήσεις Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της Π.Ε. Βοιωτίας

Η Π.Ε.  Βοιωτίας στα πλαίσια  του προγράμματος του Αγροτικού  Εξηλεκτρισμού ενέκρινε 20 έργα συνολικού προϋπολογισμού  73.051,05 €, ΣΑΕΠ 566, τα οποία θα υλοποιηθούν  εντός του 2017.

Όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και τηρούσαν τις προυποθέσεις εντάχθηκαν.

Η Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά τόνισε:

«Τα παραπάνω έργα αφορούν ηλεκτροδοτήσεις  για την άρδευση αγροτεμαχίων της Π. Ε. Βοιωτίας.

Είναι σημαντικό να ενεργοποιούμε όλες τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής.

Συνεχίζουμε και προχωράμε στεκόμενοι δίπλα στους αγρότες μας».