Υπεγράφη η Περιβαλλοντική Μελέτη για σύνδεση ΕΥΔΑΠ Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου-Αφιδνών

Υπεγράφη η Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά τη σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ των Δ.Ε. Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου-Αφιδνών

Υπεγράφη, στις 6 Νοεμβρίου 2017, από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης  Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων κα Κρητικού, η περιβαλλοντική μελέτη, που αφορά στην ένταξη και σύνδεση των Δ.Ε. Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου και Αφιδνών στο έργο της ΕΥΔΑΠ (παρακηφίσιος αγωγός), με αποδέκτη το ΚΕΛ στην Ψυττάλεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις με αρ. οικ. 1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε, από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.36239/17 έγγραφο, ο φάκελος τροποποίησης της ΚΥΑ 140774/11-6-2009 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) Τίτλο έργου: «Αποχετευτικά δίκτυα και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων οικισμών του Δήμου Ωρωπού και Δήμου Σαλαμίνας», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 4η,  α/α: 19 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, πόλεων και οικισμών)

Β) Θέση έργου: Δ.Ε. Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου και Αφιδνών, του Δήμου Ωρωπού, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και  Δ.Δ. Αιαντείου, του Δήμου Σαλαμίνας, στην Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) Φορέα έργου: Δήμος Ωρωπού & Δήμος Σαλαμίνας.

Δ) Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή για το έργο, τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί.

ΣΤ) Αρ. Πρωτ. ΚΥΑ ΕΠΟ, που τροποποιείται την 140774/11-6-2009

Ζ) Εφημερίδα Δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών».

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 7/9/2017 με αρ. πρωτ. 179288/17.

Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία ο Δήμος Ωρωπού με τις υπηρεσίες του, προώθησαν στοχευμένα και μεθοδικά, από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της σημερινής της Δημοτικής Αρχής.

Σήμερα η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους Δημότες  ότι  σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη του συγκεκριμένου αποχετευτικού έργου με την δημοπράτηση του, καθώς είναι, ήδη,  ενταγμένο και έχει εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση του.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων.

Με ανάλογα αναπτυξιακά έργα, η Δημοτική Αρχή, υπό τον Δήμαρχο  κ. Θωμά Ρούσση, θα  εξασφαλίσει στους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως προσεχές  διάστημα, η Δημοτική Αρχή θα είναι  σε θέση να  ενημερώσει τους κατοίκους  σχετικά με την εξέλιξη των Βιολογικών Καθαρισμών σε όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού, αφού έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες.

Η προτεραιότητα  της παρούσης Δημοτικής Αρχής, από την αρχή της θητείας της, ήταν και παραμένει,  οι δημότες να απολαμβάνουν υψηλότερου επιπέδου παροχές και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα στόχο τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι άμεσα εμφανή στην καθημερινότητα του πολίτη.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού