Υπεγράφη η σύμβαση για την έκδοση ειδικών μαθητικών δελτίων με ΚΤΕΛ και το Δήμο Ωρωπού

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 254/2016, εγκρίθηκε η σύμβαση για το μεταφορικό έργο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ωρωπού, η οποία υπογράφτηκε την 16η Ιανουαρίου 2017 με τα ΚΤΕΛ Νομού Ανατολικής Αττικής.

Η σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες, αλλά και σε όλες τις ενδονομαρχιακές γραμμές της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, έχει ισχύ έως το πέρας της σχολικής χρονιάς, και η αξία του ειδικού μαθητικού δελτίου υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής της οποίας κάνει χρήση ο μαθητής για να μεταφερθεί από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα, καθώς επίσης και σε όλες τις διαδρομές που εκτελούν τα ΚΤΕΛ, εντός του νομού, επιδεικνύοντας τη μαθητική εκπτωτική του κάρτα.

Τα ειδικά μαθητικά δελτία, θα εκδίδονται από τις σχολικές μονάδες των μαθητών.

Η μεταφορά των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, αλλά και σε όλο το δίκτυο του νομού, θα πραγματοποιείται χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού