Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής του κτιρίου της Τοπικής Μονάδας Υγείας Δήμου Ωρωπού

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, υπογράφηκε  σήμερα Παρασκευή 12/5/2017, μεταξύ του Δημάρχου Ωρωπού κ.Ρουσση Θωμά και της Επιστημονικής Συντονίστριας του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου κας Πριμικίρη Αικατερίνης, και τριμελούς επιτροπής, που είχε οριστεί από την 1η ΥΠΕ.

Ο Δήμαρχος παρέδωσε την χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου, με την αντίστοιχη άδεια πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, καθώς και τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό της τοπικής μονάδας, στην επιτροπή, προκειμένου να ξεκινήσει η Τοπική Μονάδα Υγείας του Δήμου Ωρωπού τη λειτουργία της.

Από το γραφείο Τύπου

του  Δήμου Ωρωπού