Χωρίς καύσιμα κινδυνεύουν να μείνουν τα οχήματα του Δήμου Ωρωπού

Χωρίς καύσιμα κινδυνεύουν να μείνουν τα οχήματα του Δήμου Ωρωπού και να νεκρώσει κάθε λειτουργία του, καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στο σχετικό κωδικό.

Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, θέλοντας να παραδώσει τη διοίκηση του Δήμου στη νέα Δημοτική Αρχή, τακτοποιώντας και φροντίζοντας τις τελευταίες εκκρεμότητες, έφερε το θέμα προς ψήφιση στο τελευταίο προγραμματισμένο για την Τρίτη 27 Αυγούστου, Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω μη απαρτίας.

Μετά από αυτή την αρνητική εξέλιξη τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα, αν δεν υπάρξει κάποια πρόχειρη, έστω, λύση και τα οχήματα του Δήμου Ωρωπού κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμα.

Αφού αναλάβει τα καθήκοντα της η νέα Δημοτική Αρχή, ώστε να γίνει νέο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί  απόφαση, να γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού και να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη, ίσως, χρειαστεί, να περάσει τουλάχιστον, ένας μήνας μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.