Χωροταξικό – ιδιοκτησιακό: Διαχρονικά προβλήματα της Ανατολικής Αττικής που απαιτούν άμεσα λύσεις

Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής εδώ και δεκαετίες βιώνουν το χωροταξικό- ιδιοκτησιακό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια, μεγάλη ταλαιπωρία, ψυχολογική φθορά, έξοδα και για την περιοχή σημαίνει οπισθοδρόμηση και καίριο χτύπημα στην αναπτυξιακή προοπτική.

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, το οποίο με δίκαιο τρόπο θα επιλύει τα ζητήματα του χώρου και της ιδιοκτησίας αποτελεί μονόδρομο.

Το πολεοδομικό ξεκαθάρισμα και ο προσδιορισμός των δασικών ορίων, των βιομηχανικών περιοχών και των γεωργικών εκτάσεων θα λυτρώσει  από την κρατική ομηρία χιλιάδες πολίτες και θα συγκροτήσει στέρεες βάσεις για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, χρειάζεται να υπάρξει διακομματική συνεννόηση και διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να δοθούν, με δίκαιο τρόπο, οριστικές λύσεις.

Οι συνεχείς διευθετήσεις και οι ατέρμονοι διακανονισμοί δεν είναι λύσεις και παρατείνουν την αγωνία και την αβεβαιότητα των πολιτών.

Επιπρόσθετα, η σύνταξη του χωροταξικού σχεδίου θα επιτρέψει την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, όπως το αποχετευτικό και η διασυνδεσιμότητα σε κάθε τομέα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση μεσομακροπρόθεσμων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Η Ανατολική Αττική έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες όμως για να αναπτυχθούν πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο: Να συντάξουμε για την περιοχή μας δασικούς χάρτες, πολεοδομικά σχέδια, κτηματολόγιο και χρήσεις γης.

Καλούμε, επομένως, την κυβέρνηση να δράσει άμεσα, χωρίς δικαιολογίες και καθυστερήσεις. Η περιοχή μας απαιτεί λύσεις και δεν αντέχει να χαθεί άλλη μία δεκαετία.

 

Χρήστος Ξενοκώστας

Στέλεχος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Ανατολική Αττική