Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Απορριμμάτων) στον Δήμο Ωρωπού. Αλαζονεία-Ανικανότητα ή Μεθόδευση από τη Δημοτική Αρχή;

  Για άλλη μια  φορά, ο Δήμαρχος  αιφνιδιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες του Ωρωπού με τις αποφάσεις και τις ενέργειες του, αυτή τη φορά όμως με ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν απασχολήσει τον τόπο τα τελευταία χρόνια, την «Τοπική Διαχείριση των Απορριμμάτων» στο Δήμο μας.   Μια απόφαση που με την προχειρότητά της,  χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να λαμβάνει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες και την μορφολογία του Καλλικρατικού  Δήμου,  θα υποβαθμίσει ακόμα πιο πολύ περιβαλλοντικά και οικονομικά την περιοχή του Ωρωπού.

Από τον Οκτώβρη του 2014 η νέα Περιφερειάρχης κα. Δούρου, με επιστολή της προς όλους τους Δημάρχους και τα Δημοτικά συμβούλια της Περιφέρειας, ανακοινώνει τη πρόθεσή της για αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Τονίζει ότι επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α., μέσα από δημόσια  ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των Δήμων, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρέπει να μπουν οι βάσεις για μια διαφορετική φιλοσοφία στην διαχείριση των απορριμμάτων, οικολογικά και οικονομικά δίκαιη και βιώσιμη, εναρμονισμένη με τον Ν.4042/2012 και την Κοινοτική Οδηγία 2008/98 (μείωση όγκου των απορριμμάτων και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης 50% ως το 2020). Καλεί λοιπόν όλους τους  Δήμους να συμβάλουν, με την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α), για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, της διαλογής στην πηγή, του διαχωρισμού, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης.

Με δεύτερη επιστολή της προς τους Δημάρχους τον Απρίλιο του 2015, ενημερώνει τους 66 Δημάρχους ότι συντάχθηκε ο « Οδηγός Σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των Απορριμμάτων » (Τ.Σ.Δ.Α.) που ενέκρινε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α), εξηγώντας πως και από ποιους θα πρέπει να συνταχθεί και πως θα εγκριθεί και θα ψηφισθεί το Τ.Σ.Δ.Α. μετά από διαβούλευση, από την Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής και το  Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάθε Δήμο.

Σημειώνει δε ότι ο Οδηγός συνιστά το κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της μείωσης των σύμμεικτων (οικιακών)  αποβλήτων σε επίπεδο δήμου με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.   Συνεχίζει, τονίζοντας ότι:

Η τοπική διαχείριση περνάει συγκεκριμένα μέσα από:

  • Την ανάπτυξη νέων δράσεων, συντονισμένα στην κατεύθυνση των τριών προτεραιοτήτων που θέτει η ανάστροφη πυραμίδα της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση).
  • Τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων των δήμων.
  • Τη διασφάλιση της κοινωνικής συμμετοχής, και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών.
  • Την τροφοδοσία με στοιχεία και προτάσεις της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.

Ο Δήμος Ωρωπού αντί να ακολουθήσει όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις, συντάσσει  (με άγνωστο μέχρι τώρα συντάκτη)  Τοπικό Σχέδιο και το καταθέτει στη Περιφέρεια στις 23 Ιουλίου του 2015, με ένα απλό διαβιβαστικό υπογεγραμμένο δια  χειρός  του  κ. Θωμά Ρούσση,  χωρίς  απόφαση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Δήμου  ( Επιτροπή Διαβουλευσης,  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο ) εν αγνοία και πολλών Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας.

Στο Τοπικό Σχέδιο που κατατέθηκε προβλέπεται :

α)  Η  δημιουργία   τριών Πράσινων Σημείων (Π.Σ.) σε Σκάλα Ωρωπού, Κάλαμο και  Αφίδνες,  στα οποία θα γίνεται συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.α., ογκώδη  (στρώματα, έπιπλα κ.α.), προϊόντα κλαδέματος και αποψίλωσης. Επίσης με ειδικά οχήματα περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, θα μεταφέρονται και από τις άλλες Δημοτικές Ενότητες στα Π.Σ. και στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)!!!!        

  β) Η δημιουργία  Μονάδας  Ανακύκλωσης  Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων  και  Κατασκευών  (Μ.Α.Α.Ε.Κ.Κ.) , στο παλιό Λατομείο Ντουμάνη. «Απορίας άξιο» όμως  είναι το γεγονός ότι προτείνεται από τον Δήμο μία δράση σε ιδιωτικό χώρο, ο οποίος ήδη λειτουργεί σαν Μ.Α.Α.Ε.Κ.Κ   (ιδιωτική επιχείρηση – ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε μέλος της ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ) μέχρι και σήμερα,  καθώς και το αν  ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Στον ίδιο χώρο προβλέπεται η δημιουργία Μ.Ε.Α. και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) (με Υ και όχι με Η) Α.Ε.Κ.Κ. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι χαρακτηρισμένος σαν τόπος  Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους Μαλακάσας, Φ.Ε.Κ. 300 Β/24-3-1980 )

γ)    Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών, πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης κ.α.

 δ)  Η μεγαλύτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, παρότι όπως αναφέρετε στο σχέδιο το κόστος είναι πολύ μεγάλο , δεν χρηματοδοτείται και από όσο είναι γνωστό δεν έχουν κατασκευαστεί τέτοιες μονάδες!!!!

  ε)  Τέλος στα Συμπεράσματα, αναφέρεται η συλλογή οργανικών απορριμμάτων (οικιακών) σε καφέ κάδους, τα οποία θα μεταφέρονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων  και μέσω της αναερόβιας ζύμωσης θα αξιοποιείται το βιοαέριο!!!  (παραγωγή ενέργειας !!!!)   Στην ίδια  Μ.Ε.Α. θα μεταφέρετε και η παραγόμενη ιλύς (λάσπη) από την μελλοντική λειτουργία των Μονάδων  Επεξεργασίας Λυμάτων των Βιολογικών  όπου επίσης μέσω αναερόβιας ζύμωσης θα παράγεται βιοαέριο!!!! Δεν αναφέρεται όμως πουθενά , πως θα χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο έργο και αν θα είναι λειτουργικό μόνο με τα απορρίμματα του Δήμου καθώς και που θα γίνει αυτή η περιβόητη Μ.Ε.Α.!!!! Μέχρι σήμερα πάντως, όλη η παραγόμενη ιλύς της Ψυτάλλειας μεταφέρεται στη Φυλή και θάβεται «Υγειονομικά!!!!»

Στον ενάμιση χρόνο που ακολουθεί, η περιφέρεια επεξεργάζεται τα τοπικά σχέδια  των Δήμων, συντάσσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, ακολουθούν γνωματεύσεις – παρατηρήσεις  επί του σχεδιασμού από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας,  το Υπουργείο Εσωτερικών,  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος,  έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τρία συναρμόδια Υπουργεία και το Περιφερειακό Συμβούλιο και φυσικά έγκριση από την Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο με την 414 απόφασή του, εγκρίνει το τελικό κείμενο του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής (κανείς δεν ήταν εκεί) και στις 23 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 4175 Β/23-12-2016 η κύρωση της παραπάνω απόφασης.

Δεκαεννέα μήνες μετά από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας,  τον Μάρτιο του 2017, γίνεται  γνωστό από πολίτες του Πολυδενδρίου και διαδικτυακά μέσα της περιοχής ότι στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, προβλέπεται να κατασκευαστεί Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής  Υπολειμμάτων (απορριμμάτων)  Χ.Υ.Τ.Υ  στο παλιό λατομείο  (Ντουμάνη),   τρία   Πράσινα   Σημεία  (Π.Σ.)  σε Σκάλα Ωρωπού,  Κάλαμο  και   Αφίδνες και πιθανώς Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) κάπου κοντά στο Χ.Υ.Τ.Υ. Παράλληλα στη γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το ΠΕ.Σ.Δ.Α., επισημαίνεται  ρητά ότι στις  εγκεκριμένες ως κατάλληλες θέσεις για Χ.Υ.Τ.Υ. με τον  Ν. 3164/2003  αρ. 33, «Μαύρο Βουνό Γραμματικού  και  Τρύπες Πολυδενδρίου», προβλέπεται η λειτουργία  Οργανωμένης Εγκατάστασης Διάθεσης Απορριμμάτων ( Ο.Ε.Δ.Α ) Βορειοανατολικής   Αττικής .  Καμία ενημέρωση βέβαια από την Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε για όλα αυτά,  η οποία έδειχνε να έχει πλήρη άγνοια.

Πραγματικά απορεί κανείς,  ποιος παρακολουθούσε από την Δημοτική Αρχή αυτό το τόσο σοβαρό θέμα επί ενάμιση χρόνο, καθώς είναι γνωστό ότι όλες οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιούνται σε όλους τους Δήμους με email.

Η πρώτη αντίδραση από την Δημοτική Αρχή για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, έρχεται στις «21 Μαρτίου του 2017»!!!!  Συγκαλεί έκτακτο  Δημοτικό Συμβούλιο  και εγκρίνει ένα ψήφισμα που κανείς δεν κατάλαβε, ούτε τι έλεγε ούτε για ποιόν ακριβώς λόγο έγινε.  Στις  28 Μαρτίου  συγκαλείται τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, που προκάλεσαν με υπογραφές τους δέκα μέλη της μειοψηφίας και τέσσερα της πλειοψηφίας, στο οποίο γίνεται αναλυτική ενημέρωση για όλα τα παραπάνω από συμβούλους της μειοψηφίας και πολίτες. Το απίστευτο σε αυτή την συνεδρίαση, είναι ότι η Δημοτική Αρχή εξάντλησε όλη της την αυστηρότητα στην τήρηση το κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ., δίνοντας το λόγο στους  Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες μόνο για πέντε λεπτά, τόσο αξίζει για αυτούς να ασχολούνται με τα σοβαρά θέματα!!!! Η τελική εισήγηση από τον Δήμαρχο, ψηφίστηκε  κατά πλειοψηφία (20 υπέρ και 13 κατά) στην οποία αποφασίστηκε :

  • Ανάκληση του Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου Ωρωπού, δηλώνοντας την αντίθεσή του στο Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Αίτημα για  Τροποποίηση της 414/16 απόφασης της Περιφέρειας και έκδοση νέου Φ.Ε.Κ.  διότι η Περιφέρεια δεν ζήτησε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου !!!
  • Σύνταξη νέου Τοπικού Σχεδίου και έγκριση του από τα θεσμικά όργανα του Δήμου.

Μετά από δύο χρόνια σχεδόν, ο Δήμος Ωρωπού  ο μοναδικός από τους 66 Δήμους της Αττικής  που δεν ακολούθησε τις κατευθύνσεις της Περιφέρειας για σύνταξη Τ.Σ.Δ.Α. και έγκρισή του από τα θεσμικά του όργανα,  ανακαλεί αυτό που δεν ενέκρινε ποτέ, ζητάει και ευθύνες από την Περιφέρεια και αποφασίζει να κάνει σωστά αυτό που δεν έκανε τον Ιούνιο του 2015.  Θεωρώ αστείο βέβαια  το αίτημα για ανάκληση, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και του ΦΕΚ προς την Περιφέρεια μετά από δύο χρόνια, επειδή  ένας Δήμος δεν έκανε σωστά την δουλειά του.

Οι  Δήμοι της Αττικής, που σέβονται τους πολίτες τους και αντιλαμβάνονται την μεγάλη  τους ευθύνη απέναντι στο μέλλον του τόπου, έκαναν Διαπαραταξιακές επιτροπές οι οποίες ανέθεσαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Ε.Μ.Π.) ή εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία τα Τοπικά τους Σχέδια, εγκρίνοντάς τα με ομόφωνες αποφάσεις πριν τα καταθέσουν όπως οι Δήμοι Διονύσου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης κ.ά.

Ο Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού μπαίνει  σε περιπέτειες και η Βόρεια  Αττική  γίνεται  για άλλη μια φορά η πίσω αυλή της πρωτεύουσας και των βορείων προαστίων , όμως αυτή τη φορά ελέω και της Δημοτικής  Αρχής.

Τελικά  ο κος Ρούσσης και η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να ακολουθήσει το νέο περιβαντολογικά και οικονομικά, επιβεβλημένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας  ή να προχωρήσει με τον παλιό αναχρονιστικό τρόπο στην ανάθεση  όλης της  καθαριότητας (αποκομιδή και διάθεση) σε εργολάβο με κόστος 6.500.000 ευρώ , δεσμεύοντας τον Δήμο μέχρι το 2021-22.

Μια διαδικασία που η Δημοτική Αρχή έτρεξε με πολύ μεγάλο ζήλο από τον Ιανουάριο του 2015, παίρνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και εγκρίσεις και σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής σύμβασης με το εργολάβο. Όλη αυτή η μεθόδευση, αποδεδειγμένα δεν έχει κανένα κέρδος για τους πολίτες και τα ταμεία του Δήμου αλλά μάλλον ζημία, βάζοντας σε κίνδυνο 60 μόνιμους υπαλλήλους και άλλους τόσους συμβασιούχους, που πιθανώς θα χάσουν τη δουλειά τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών, θα είναι τελικά ο Δήμος να μην εναρμονιστεί με το Ν. 4042/12 και την Κοινοτική Οδηγία 2008/98, με σοβαρή πιθανότητα επιβολής προστίμων μελλοντικά.

Ο νόμος του  Καλλικράτη  στο άρθρο 58  στις «Αρμοδιότητες Δημάρχου»  προβλέπει σαν πρώτη του υποχρέωση:

1) Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας  και   ΑΣΚΕΙ  ΤΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  ΜΕ  ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

 

                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ

                                                       ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ