Ψήφισμα για το ΠΕΔΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

12.2.2016

Ψήφισμα για την ανάγκη λειτουργίας ως οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένης φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Ψηφίστε εδώ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: S.O.S . ΜOΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ -ΑΣΩΠΟΣ

Γιατί είναι σημαντικό;

Η επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων της περιοχής λόγω της χημικής και
βιολογικής ρύπανσης στο γενικότερο οικοσύστημα του ποταμού Ασωπού και του
ευρύτερου υδροφόρου ορίζοντα, γεγονός πυροδοτεί την κατακόρυφη αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας στην περιοχή, όπως επιβεβαιώνεται από σχετική μελέτη  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ( κα Λινού Αθηνά).

Η μελέτη αυτή βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Συνεπώς υπάρχει έντονη ανάγκη η μονάδα αυτή λόγω των ιδιαίτερων προδιαγραφών της,   αλλά και λόγω των ιδιαιτέρων αναγκών και προβλημάτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μας, να λειτουργήσει πιλοτικά ως κέντρο πρόληψης νοσημάτων

Το υπουργείο υγείας κατέταξε το ΠΕΔΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ στο 2ο τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Βοιωτίας.

http://prigipato-dilesi.blogspot.gr/