Ψήφισμα κατά του Χ.Υ.Τ.Υ. και σύγκλιση Δ.Σ. Ωρωπού ζητούν το Τοπικό Μαλακάσας και τοπικοί φορείς

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο Μαλακάσας, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής καταγγέλλουν την μεθόδευση της Δημοτικής Αρχής, η οποία, ενώ αρχικά ξεκίνησε με την δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή Κορακά Πολυδενδρίου,  στην πραγματικότητα προωθήθηκε στην Περιφέρεια, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαβούλευση από τα Τοπικά Συμβούλια και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων του Δήμου Ωρωπού  που προβλέπει τη δημιουργία  Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  (ΧΥΤΥ) – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΜΑΕΚΚ).

Οδυνηρό αποτέλεσμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής  ήταν η λήψη της απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. γεγονός που καταδικάζει την περιοχή μας.

Για αυτό  ζητούμε την άμεση σύγκληση  του  Δημοτικού Συμβουλίου    ώστε να υπάρξει:

-Λήψη απόφασης ενάντια στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. στο Δήμο μας, όπως προβλέπει η  σχετική απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 414/2016 καθώς και το ΦΕΚ 4175/23.12.2016 όπου κυρώνεται η σχετική απόφαση

-Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αποφάσεων 150/2013 και 329/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού που αφορούν την έγκριση οριστικής μελέτης για την δημιουργία «Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Χωματερής» και την αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση του.

Επισης συντασσόμαστε με την Επιτροπή Αγώνα Πολυδενδρίου και την καλούμε να προχωρήσει στη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμάτων με τις νόμιμες διαδιακασίες και στην ομάδα έργου που θα συσταθεί να λάβουν μέρος μέλη της Επιτροπής Αγώνα.

Μέχρι να λάβουμε απάντηση από τη Δημοτική Αρχή ότι συμφωνεί με τα δίκαια αιτήματά μας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια και θα υπερασπιστούμε με σθένος τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας.

20/3/2017

1)Τοπικό Συμβούλιο Μαλακάσας

2)Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλακάσας  «Φύση και Δράση»

3) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαλακάσας