Ψήφισμα Τοπικού Συμβουλίου Μαλακάσας – Επιτροπής Κατοίκων

17.3.2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Μετά την εγκατάσταση 1000 Αφγανών μεταναστών στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, χωρίς την ενημέρωση των κατοίκων και του τοπικού συμβουλίου.

Οι χειρισμοί της δημοτικής αρχής σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, υποβαθμίζουν την περιοχή μας και δείχνουν την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου και συνάμα ανικανότητας διαχείρισης του προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της.

1) Καταγγέλλουμε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου διότι πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση –ενημέρωση του τοπικού συμβουλίου και των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, δεν ληφθηκε υπόψη η ψήφος του Πρόεδρου του τοπικού συμβουλίου συμφώνα  (Άρθρο 6, παρ. 7, Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 663Β΄/2008)

2) Αιτούμαστε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την εγκατάσταση Αφγανών μεταναστών –προσφύγων στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. Να επισημάνουμε ότι αριθμός έχει υπερβεί τον αριθμό των 500 που  είχε θέσει η Δημοτική Αρχή στο δημοτικό συμβούλιο

 3) Αιτούμαστε τον καταμερισμό των προσφύγων ανάλογα τον πληθυσμό της τοπικής κοινότητας  Μαλακάσας –Σφενδάλης,  ο οποίος είναι λιγότερος των 500 κατοίκων.

4) Με δεδομένη την εγκατάσταση των προσφύγων-Μεταναστών αιτούμαστε:

Α) Οργανωμένες δομές

Β) Λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης γνωρίζοντας ότι το υπάρχον δίκτυο επαρκεί μετά βίας για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού Μαλακάσας-Σφενδάλης

Γ) Ενίσχυση της αστυνόμευσης της περιοχής αφενός για την ασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου των προσφύγων.

Δ) Να ληφθει άμεσα από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες μέριμνα για τα ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά προς αποφυγή εκμετάλλευσης τους.

Ε) Ζητούμε άμεσα την επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όπως και την μέριμνα για την αποκομιδή σκουπιδιών

6)Συστήνουμε επιτροπή κατοίκων με την αρωγή του τοπικού συμβουλίου θα παράσχει κάθε μορφή βοήθειας που θα μας ζητηθεί (συλλογή –τροφίμων –ρούχων –φαρμάκων)για την ασφαλή διαβίωση και ανθρώπινες συνθήκες. Το τοπικό συμβούλιο-επιτροπή κατοίκων είναι αναγκαίο και δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο και την αλληλεγγύη στο δράμα των προσφύγων-μεταναστών.

Τοπικό Συμβούλιο Μαλακάσας-Επιτροπή Κατοίκων