Όλες οι αλλαγές σε απολύσεις, προσλήψεις και συντάξεις χηρείας

Δυσκολότερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και μια σειρά προσλήψεων στο Δημόσιο περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εκτός από τις ρυθμίσεις οφειλών, μεταξύ άλλων αυξάνει τις συντάξεις χηρείας, εισάγει την ρήτρα του «βάσιμου λόγου» απόλυσης, βελτιώνει το καθεστώς συνταξιοδότησης με Βαρέα και Ανθυγιεινά για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Η… ολική ανατροπή του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας οδηγεί σε αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε 348 εκατ. ευρώ σωρευτικά έως το 2023. Μόνο για το τρέχον έτος, το κόστος των αλλαγών που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους εκτιμάται σε 80 εκατ. ευρώ. Βάσει των προωθούμενων διατάξεων καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών και οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Ταυτόχρονα προωθείται διπλή αύξηση για τις ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου όπως και για όλες τις μελλοντικές. Θα δίνεται πλέον (από την ψήφιση του νόμου) το 70% της σύνταξης του θανόντα αντί για το 50%, ενώ καταργείται και το «ψαλίδι» που επιβάλλονταν με τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντα. Επίσης διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.

Με την προωθούμενη διάταξη για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θα θεωρείται έγκυρη μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, δε, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Στον αντίποδα, προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για προσλήψεις ατόμων με αναπηρία ή άλλων ειδικών κατηγοριών, σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του ΑΣΕΠ. Βάσει του νομοσχεδίου, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Επίσης, προβλέπεται η επιπλέον μοριοδότηση των προσώπων ειδικών κατηγοριών από τον ΟΑΕΔ, παρατείνεται ο χρόνος των συμβάσεων στο προσωπικό καθαριότητας στον Οργανισμό έως και την 28η Ιουνίου 2019 (αντί της 31ης Μαΐου 2019), ενώ συστήνονται επιπλέον 52 οργανικές θέσεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για την κάλυψη αναγκών.

Παράλληλα, παρέχονται 20 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Θεσπίζεται επίσης, σειρά μέτρων για την θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας των μεταφορέων και διανομέων όπως η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει 15% επί του κατώτατου μισθού στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε μήνα.

Στην ίδια κατεύθυνση προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή μέσω τράπεζας της αποζημίωσης απόλυσης, η αναστολή των προθεσμιών που αφορούν στην προσβολή του κύρους της καταγγελίας ή στην καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση προσφυγής του εργαζομένου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Η διάταξη για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επιμηκύνει για τους παλαιούς ασφαλισμένους (για πρώτη φορά πριν το 1993) από 13 σε 17 χρόνια το διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει τα 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ενσήμων ΒΑΕ σε συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών.

Με άλλη διάταξη, αλλάζουν οι ημερομηνίες που θα πληρώνονται οι κύριες συντάξεις. Για τους μισθωτούς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα καταβάλλεται όπως ισχύει, ήτοι την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Όμως για τους μη μισθωτούς, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλλεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, αντί για την πρώτη ημέρα εργάσιμη του επόμενου μήνα, που ισχύει σήμερα. Έτσι, για παράδειγμα η σύνταξη Ιουλίου θα πληρωθεί για τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες στις 27 Ιουνίου αντί για την 1η Ιουλίου. Βέβαια, προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες δύναται να διαφοροποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.