Όχι στην αλλαγή ώρας

30.10.2015

Να μην αλλάζει πλέον η θερινή-χειμερινή ώρα ζήτησαν ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες, εκτιμώντας ότι συμφώνα με τις νέες μελέτες αυτό δεν βοηθάει την οικονομία αλλά κυρίως προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Έρευνες κάνουν λόγο για απορρύθμιση του βιολογικού ρολογιού του ανθρώπου, με συνέπεια την έλλειψη αποδοτικότητας στην εργασία του, τόσο στη χειρονακτική όσο και στην πνευματική.

Επίσης, οι ίδιες έρευνες κατέδειξαν ότι  η αλλαγή της ώρας (θερινή-χειμερινή) δεν συμβάλλει στη μείωση του κόστους ενέργειας,  καθώς πλέον υπάρχουν πολλές άλλες μορφές ενέργειας οι οποίες είναι χαμηλού κόστους.