1.210 θέσεις εργασίας παράτυπων διαμενόντων μεταναστών

12.9.2016 

Άδεια κατ’ εξαίρεση δίνεται συνολικά σε 1.210 παράτυπα διαμένοντες μετανάστες, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, προκειμένου να εργαστούν, μέχρι 31/12/2016, σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Δήμου Τανάγρας έχει ως εξής:

 «Ενημέρωση προς τους Αγρότες & Κτηνοτρόφους»

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2671/28-8-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των παράτυπα διαμενόντων μεταναστών, οι οποίοι θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας μέχρι τις 31/12/2016 για να εργαστούν αποκλειστικά στην αγροτική και την κτηνοτροφική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται με την μορφή εξαρτημένης εργασίας εκατό (100) θέσεις και με την μορφή της εποχικής εργασίας χίλιες εκατόν δέκα (1.110) θέσεις εργασίας.

Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έγκριση για κατ’ εξαίρεση απασχόληση διαμενόντων μεταναστών, οι οποίοι θα ασφαλίζονται πλέον με εργόσημο. Η αίτηση θα υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μαζί με την αίτηση, οι αγρότες καλούνται να υποβάλουν την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με χρονική προτεραιότητα υποβολής.