17 σάρωθρα παρέλαβε ο Δήμος Ωρωπού

Πολλαπλασιάζονται,  από σήμερα, οι δυνατότητες  των υπηρεσιών  καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού , μετά την παραλαβή δεκαεπτά (17) νέων, σύγχρονων, χειροκίνητων πεζών σαρώθρων ΚARCHER, για ένα πιο καθαρό Δήμο, προς όφελος των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θ. Ρούσσης και ο Αντιδήμαρχος  κ. Δ. Βελτανιώτης παρέλαβαν σήμερα δεκατρία χειροκίνητα σάρωθρα για τον καθαρισμό των οδών και τέσσερα μικρότερα για τις ανάγκες των πλατειών και των   πάρκων. Ο προϋπολογισμός της αγοράς έφτασε τις 140.000 ευρώ.

Με την αγορά αυτών των μηχανημάτων, τα οποία θα διατεθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού,  δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να παράγει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έργο. Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση η οποία στοχεύει στην υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων καθαριότητας στο δύσκολο έργο της αποκομιδής των σκουπιδιών από κοινόχρηστους χώρους τα οποία, δυστυχώς, πετάνε αλόγιστα οι πολίτες.

ΣΑΡΩΘΡΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΑΡΩΘΡΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΑΡΩΘΡΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ