2η Ημερίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το ΠεΣΠΚΑ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         

Λιβαδειά,  11  Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: 2η Ημερίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή ()

 

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διεξαγωγή της δεύτερης ημερίδας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Αναστασίου στην Λιβαδειά και συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφέρειας, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, εκπρόσωποι φορέων, αγρότες και πολίτες.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η παρουσίαση εκ μέρους του κ. Αναστασίου των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ο κ. Αναστασίου τόνισε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς και ότι οι δράσεις προσαρμογής αποτελούν προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι πρώτη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Ο κ. Απόστολος Σίσκος Γενικός Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας Envirometrics που έχει αναλάβει την εκπόνηση του σχεδίου, αναφέρθηκε σε προτεινόμενα μέτρα και δράσεις προσαρμογής του ΠεΣΠΚΑ. Ειδικότερα παρουσίασε μια σειρά από προτεινόμενα έργα όπως αντιπλημμυρικά, αναπλάσεις για την αντιμετώπιση των θερμικών νησίδων, προστασίας των ακτών, αξιολόγησης της τρωτότητας των γεωργικών εδαφών,  διαχείρισης υδάτινων πόρων και προστασίας από τις πυρκαγιές. Σημαντική έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα  συντονισμού των υπηρεσιών και των φορέων και στην ενημέρωση των πολιτών μέσω της ίδρυσης παρατηρητηρίου για την κλιματική αλλαγή.

Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Λάλας παρουσίασε μία καινοτόμα μεθοδολογία ανάλυσης της κλιματικής τρωτότητας και ανέλυσε τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις προβλέψεις των κλιματικών μοντέλων σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας επισημαίνοντας την μεταβολή κλιματικών παραμέτρων όπως αύξηση μέσης και μέγιστης θερμοκρασίας, μείωση βροχοπτώσεων, αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνες και καταιγίδες.

Μέσα από την ανάλυση της επίδρασης των κλιματικών παραμέτρων αναδείχθηκαν οι πλέον ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή για την περιφέρεια τομείς όπως η γεωργία και κτηνοτροφία, τα δασικά οικοσυστήματα, οι υδάτινοι πόροι, ο τουρισμός (ιδιαίτερα ο χειμερινός) και η βιοποικιλότητα ευαίσθητων οικολογικά περιοχών.

Τέλος ο διδάκτωρ Γεωπόνος κ. Δημήτριος Βολουδάκης παρουσίασε καλές πρακτικές έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μείωση απωλειών νερού στο σύστημα ύδρευσης στη Λισαβώνα, διαμόρφωση πάρκου για την συγκράτηση νερού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας στην Μαδρίτη, ανάπτυξη συστήματος, ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων για καύσωνα και έγκαιρη προειδοποίηση από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ουγγαρία, αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας σε λιμνοθάλασσες στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Ισπανίας. Επιπλέον παρουσιάστηκαν δυνατότητες χρηματοδότησης έργων μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, του ΕΣΠΑ αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το έντονο ενδιαφέρον των παριστάμενων και τον ζωηρό διάλογο που ακολούθησε ο κ. Αναστασίου δεσμεύτηκε ότι όλες οι παρεμβάσεις θα ληφθούν υπόψη και πρότεινε στους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να συνεχίσουν να ενημερώνονται και να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέσω της ειδικής ιστοσελίδας διαβούλευσης για το ΠεΣΠΚΑ Στερεάς Ελλάδας (http://adaptation-sterea.envirometrics.gr/).

O Αντιπεριφερειάρχης

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Γεώργιος Δ. Αναστασίου