21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου-Τι γιορτάζουμε

Τα Eισόδια της Θεοτόκου έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν αναφέρονται μόνο στην είσοδο της Θεοτόκου στο ναό του Σολομώντος, αλλά την είσοδό της στα Άγια των Αγίων.

Οι πατέρες της εκκλησίας ερμηνεύουν αυτό το γεγονός, λέγοντας ότι η Θεοτόκος παρέμεινε επί δώδεκα έτη στο ναό με το φως του Θεού. Στο χώρο του ναού εισέρχονταν κατά την παράδοση μόνο ιερείς και στα Άγια των Αγίων ο Αρχιερέας του έτους. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα κορίτσι εισήλθε και παρέμεινε στον ιερόν αυτόν χώρο.

Για 12 χρόνια η παράδοση λέει ότι η Θεοτόκος τρέφοντας από το ψωμί που της έφερνε ο Γαβριήλ. Όπως αναφέρει ένα τροπάριο «Επουρανίω τραφείσα παρθένε άρτω πιστώς εν τω Ναώ Κυρίου»! Στην ουσία ο «άρτος» είναι συμβολική λέξη και αναφέρεται στην θεϊκή ενέργεια που δυνάμωνε και εξάγνιζε την Θεοτόκο, την έφερνε σε επαφή με το Φως του Θεού και την οδήγησε στην Θέωση.

Η Θεοτόκος έλαβε τη χάρη του Θεού και ζούσε όπως ο Αδάμ και η Εύα πριν από την εξορία από τον παράδεισο. Είχε λάβει τη Χάρη. Για αυτό κι ο αρχάγγελος την αποκάλεσε «Κεχαριτωμένη» όταν της ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα γεννήσει τον υιόν του Θεού.

Ο άρτος λοιπόν που αναφέρεται σε πολλά κείμενα είναι ο πνευματικός άρτος και όχι το ψωμί. Ο άρτος των χριστιανικών παραδόσεων είναι ο ίδιος ο Χριστός και μας οδηγεί «εις ζωήν αιώνιον» αν καταφέρουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Θεοτόκου.

«Εγώ ειμί ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς» είπε ο ίδιος ο Ιησούς. Αυτός ο άρτος είναι η τροφή της ψυχής την οποία έχει περισσότερη ανάγκη από οποιοδήποτε υλικό αγαθό. Αυτό συμβολικά αναφέρεται στην φράση της προσευχής «Τον άρτον ημών των επιούσιον». Με τον άρτον της ζωής λοιπόν ετράφη η Μητέρα του Θεού στο Ναό πριν λάβει το χαρμόσυνο άγγελμα. «Επουρανίω τραφείσα Παρθένε άρτω πιστώς  εν τω Ναώ Κυρίου». Με αυτό το πνευματικό άρτο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να χορτάσει πνευματικά.

Σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η Μαχαιριώτισα στην Κύπρο, η Παναγία η Εικοσιφοίνισσα στην Ανατ. Μακεδονία και πολλές άλλες εκκλησίες με διάφορα θεοτοκονύμια!

ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στην εικονογράφησή του γεγονότος των Εισοδίων της Θεοτόκου, βλέπουμε, στο κέντρο την Παναγία σαν μικρό τριετές κοράσιον, που όμως έχει όλη την ιερότητα της μέλλουσας Μητέρας του Θεού. Ο ιερέας Ζαχαρίας ο μετέπειτα πατέρας του Προδρόμου, έχει ακουμπήσει ευλαβικά και στοργικά το χέρι του επάνω στην κεφαλή της. Την ευλογεί και την υποδέχεται στα άγια των αγίων, φορώντας ενδύματα λειτουργικά και διακριτικό της ιεροσύνης στην κεφαλή του. Η Παναγία στέκει με ιερή σιγή απέναντί του έχει τα χέρια της σε στάση ευλαβική και συγχρόνως κινητική απέναντί του, που δηλώνει την προθυμία και την χαρά της προσελεύσεώς της στον Ναό του Κυρίου. Αυτό είναι το σχέδιο και το θέλημα του Θεού και η προαιώνια βουλή του για την σωτηρία των ανθρώπων.

Το ίδιο ευλαβικά και με ιερή συγκίνηση εικονίζονται και οι γέροντες γονείς της Ιωακείμ και Άννα. Την παραδίδουν στα χέρια του Ζαχαρία με μια κίνηση πολύ εκφραστική, που δηλώνει την προθυμία τους να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους στο Θεό και να του αφιερώσουν το μονάκριβο παιδί τους, που το απέκτησαν μετά από πολλών χρόνων προσευχή και νηστεία και σε γήρας προχωρημένο. Όμως η αγάπη στο Θεό επισκιάζει τα σπλάχνα της στοργής της ανθρώπινης φύσης. Έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην παιδίσκη τους Μαρία, προσέχοντάς την με πολύ συγκίνηση.

Πίσω τους βλέπουμε πολλές νεάνιδες, να κρατούν λαμπάδες αναμμένες και να προπέμπουν την Παναγία οδηγώντας την στο Ιερό, όπου έμεινε σαν περιστερά ηγιασμένη και έγινε η λαμπάδα του Θεού, η κατοικία Του, ο ναός Του, το θυσιαστήριο και η λατρεία η ζώσα και καθαρά.

«Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω˙ ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού˙ Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος».

Η ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ (ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Η Καπνικαρέα, το θαυμάσιο αυτό βυζαντινό Ναΐδριο που είναι κτίσμα του 11ου αιώνα, βρίσκεται στο μέσο της οδού Ερμού στην Αθήνα και τιμάται επ’ ονόματι των Εισοδίων της Θεοτόκου.