Άρθρο του Παναγιώτη Χασιώτη στα “Επίκαιρα”

Τη νομική του άποψη για το γεγονός ότι δεν παραγράφονται τα αδικήματα από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς καταθέτει με επιχειρήματα ο έγκριτος δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγο, του ΣτΕ αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ωρωπού κ. Παναγιώτης Χασιώτης, με άρθρο του στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ».

Ο κ. Χασιώτης υποστηρίζει ότι: «Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται η άσκηση διώξεων και η συνεπακόλουθη ανακριτική διαδικασία για ποινικά αδικήματα που έχουν τυχόν τελεστεί».

Και προσθέτει: «Οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου, όπως και το άρθρο 78 του Συντάγματος περί φορολογίας»

Το πλήρες άρθρο του κ. Χασιώτη έχει ως ακολούθως:

«Η επίμαχη απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου αφορά μόνο σε φορολογικούς ελέγχους και φορολογικές κυρώσεις που τυχόν έχουν επιβληθεί σε όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής. Όπως τονίζει -μαζί του συμφωνούν και πολλοί ακόμη έγκριτοι νομικοί, όπως μαθαίνουμε-, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει η απόφαση της Ολομέλειας την άσκηση ποινικών διώξεων και τη συνεπακόλουθη ανακριτική και πιθανόν ακροαματική διαδικασία για ποινικά αδικήματα που τυχόν έχουν τελεστεί. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι αυτά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της διακεκριμένης φοροδιαφυγής.

Ο κ. Χασιώτης, πάντως, διευκρινίζει ότι η απόφαση του ΣτΕ έχει και ευρύτερες πολιτικές αλλά και δημοσιονομικές προεκτάσεις, από τη στιγμή που επηρεάζει και τις πολύκροτες υποθέσεις με τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς.

«Το κράτος θα δυσκολευτεί πολύ να ελέγξει όσους βρίσκονται σε αυτές τις λίστες για χρήσεις πέραν της δεκαετίας, δηλαδή για φορολογικά έτη πριν από το 2006», σημειώνει. Όπως και να ’χει, μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η πρόσφατη υπ’ αριθ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το δικαίωμα των φορολογικών Αρχών να διεξάγουν ελέγχους πέραν της παρελθούσης πενταετίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές, στηλιτεύοντας αυτές που δίδονταν από όλες τις κυβερνήσεις. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, αποτελούσε πάγια πρακτική όλων των κυβερνήσεων με το που πλησίαζε η λήξη του χρόνου παραγραφής να δινόταν άμεση παράταση και πάλι με νέα νομοθετική ρύθμιση.

«Η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και ο οικονομικός και ο επιχειρηματικός, επιβάλλει προς προστασία του δημόσιου συμφέροντος την ταχύτητα κατά το δυνατόν εκκαθάρισης των υποχρεώσεων των φορολογούμενων, προκειμένου να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους επικαίρως και κατά τακτά και σχετικώς μικρά χρονικά διαστήματα, διότι η συσσώρευση των οφειλών πολλών ετών, λόγω μη της παρόδου μακρού χρόνου διενέργειας ελέγχου για περισσότερα έτη και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, και η αξίωση συγχρόνου καταβολής αυτών μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά  οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα», προστίθεται στην ίδια απόφαση.

Παράταση μόνο με νέα στοιχεία

Η Ολομέλεια υπογραμμίζει στην επίμαχη απόφασή της ότι οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων αντίκεινται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, γιατί παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, αναγόμενων σε ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγουμένου της δημοσίευσης των σχετικών νόμων.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον κ. Χασιώτη, οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου, όπως και το άρθρο 78 του Συντάγματος περί φορολογίας. «Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η πενταετής παραγραφή μπορεί να γίνει δεκαετής, αν μετά την παρέλευση της πενταετίας, και εντός της δεκαετίας, ήλθαν σε γνώση των φορολογικών Αρχών νέα συμπληρωματικά στοιχεία που τεκμηριώνουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης και τα στοιχεία αυτά δεν ήταν δυνατό να τα γνωρίζουν οι ελεγκτικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή σίγουρα έχει θετική επίδραση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονταν σε ένα θεσμικό πλαίσιο με διαρκή αβεβαιότητα, καθώς οι φορολογικές Αρχές μπορούσαν να τους ελέγξουν εν έτη 2017 για χρήσεις και φορολογικά στοιχεία του 2000! Η θέση του φορολογούμενου ήταν ιδιαιτέρως δυσχερής σε αυτή την περίπτωση, καθώς καλούνταν να δώσει εξηγήσεις και να δικαιολογήσει βιβλία και στοιχεία για απώτατο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, πάγιο αίτημα και των δανειστών ήταν να “δοθεί βάρος στις ζωντανές υποθέσεις και όχι στα φαντάσματα του παρελθόντος”», παρατηρεί ο κ. Χασιώτης.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: ΕΠΙΚΑΙΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΣΙΩΤΗΣ.pdf