3 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3.12.2015

«Μπορώ να προσφέρω ό,τι και εσύ φτάνει να μου

 δώσεις τα εφόδια και την ευκαιρία»

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, με απόφαση της ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα προσφέρει μια ευκαιρία ακόμα στην κοινωνία να στρέψει την προσοχή της στις δυνατότητες και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κάνοντας έτσι μια προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους και ανοίγοντας νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Συγκεκριμένα, με τον όρο αναπηρία αναφερόμαστε στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης, που έχουν προκληθεί από οργανικές ή περιβαλλοντικές αιτίες. Η αναπηρία δημιουργεί εμπόδια, όπως είναι  η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και γενικότερα η κοινωνική συμμετοχή, στερώντας τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή σε σημαντικές πτυχές της ζωής. Αναπηρία πλέον θεωρείται το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

Η κοινωνία όμως, πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία να γίνεται δύσκολη. Πολύ συχνά τα άτομα αυτά βιώνουν το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» και αισθάνονται την περιθωριοποίηση. Βιώνουν την στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, ένας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας. Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία, ενώ περίπου 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΟΗΕ).

Τα άτομα με αναπηρία δεν ζητάνε να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη. Διεκδικούν να γίνει ΙΣΗ με τη δική μας ζωή. Στόχος πρέπει να είναι η πραγματική και ουσιαστική ισότητα, όχι η τυπική. Η ισότητα αυτή που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής. Κύρια επιδίωξη είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.