Άρση του τραπεζικού απορρήτου υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

28.10.2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα τη θέση του επί της συμφωνίας με την Ελβετία για την άρση του τραπεζικού απορρήτου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα καταστήσει δυσκολότερη την απόκρυψη χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία θα ξεκινήσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατοίκων τους, αρχής γενομένης από το 2018.

«Δεν θα ανεχτούμε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από πρόσωπα ή εταιρείες με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων. Κάθε φορά που κάποιος διαπράττει φορολογική απάτη, στερεί χρήματα από το κράτος που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για τα σχολεία και την υγειονομική περίθαλψη.

Ο τερματισμός του τραπεζικού απορρήτου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής», δήλωσε ο εισηγητής Jeppe Kofod (Σοσιαλιστές, Δανία).

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ελβετία θα εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα, ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάρτιο του 2014.

Ακόμα, η συμφωνία συμβαδίζει με το παγκόσμιο πρότυπο 2014 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Επίσης, στη συμφωνία υπάρχουν διατάξεις που στοχεύουν στο να περιορίσουν τις πιθανότητες οι φορολογούμενοι να αποφύγουν να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων ή τις επενδύσεις σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Οι φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία θα είναι σε θέση να:

  • εντοπίζουν ορθά και χωρίς αμφιβολία τους σχετικούς φορολογούμενους
  • διαχειρίζονται και να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία τους σε διασυνοριακές καταστάσεις
  • αξιολογούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής
  • αποφεύγουν τις περιττές περαιτέρω έρευνες

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του με 593 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 58 αποχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία πρέπει τώρα να συνάψουν εγκαίρως τη συμφωνία ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σε αυτή τη διαδικασία, και η συμφωνία πρέπει επίσης να επικυρωθεί από το Ελβετικό Κοινοβούλιο.

 

 

Πηγή: http://www.kontranews.gr/