Νέο φόρο ετοιμάζει η κυβέρνηση

1.11.2015

Ο ΕΝΦΙΑ έπνιξε την κυβέρνηση Σαμαρά και πλήττει συθέμελα το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποσχέθηκε την κατάργησή του. Ο ΕΝΦΙΑ τελικά ήρθε για να μείνει γιατί αποτελεί βασικό έσοδο του κράτους απέναντι στην ακίνητη περιουσία μέσα στη βαθιά οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ε.Τ.», μελετά την αντικατάστασή του ΕΝΦΙΑ με ένα άλλο νέο υπέρ φόρο. Ένα φόρο περιουσία, γενικευμένο στον οποίο θα υπαχθούν όλα τα υπάρχοντα, κινητά κι ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων.

Ο νέος υπέρ-φόρος  προορίζεται για την αντικατάσταση του σημερινού ΕΝΦΙΑ, με την ίδια αποδοτικότητα σε έσοδα, δηλαδή με στόχο να αποφέρει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ ετησίως.

Το πλάνο του υπουργείου Οικονομικών  προβλέπει τη φορολόγηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιευμένων κεφαλαίων των Ελλήνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με μοναδική εξαίρεση τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.

Οι αξίες των ακινήτων, των επιχειρήσεων, των αυτοκινήτων, των δικύκλων, των λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών, των ομολόγων και των λοιπών επενδύσεων που έχει κάθε Έλληνας φορολογούμενος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, πλην των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες, θα υπόκεινται στο νέο φόρο περιουσίας, όπως επίσης και τα χρήματα που βρίσκονται… κάτω από τα στρώματα στα σπίτια.

Βασική κι αναγκαία προϋπόθεση για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο είναι η κατάρτιση του «περιουσιολόγιου», μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρηθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων φορολογουμένων και, εν τέλει, τον ορθό υπολογισμό του νέου φόρου.

Το υπουργείο εξετάζει πριν την κατάρτιση του  «περιουσιολογίου», σύμφωνα με την εφημερίδα, να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να αποκαλύψουν οικειοθελώς κεφάλαια, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, τα οποία δεν είχαν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια. Όσα δηλωθούν θα φορολογηθούν με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες, αλλά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στο πρώτο στάδιο, το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώσει από τις δικές του βάσεις δεδομένων όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για την περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδή για τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής, τις πισίνες κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε ειδική φόρμα στο διαδίκτυο, στον λογαριασμό που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο στο σύστημα TAXISNET. Στη συνέχεια, θα καλέσει τους φορολογούμενους να επιβεβαιώσουν αυτά τα στοιχεία που θα υπάρχουν στο σύστημα.

Μόλις γίνουν οι τυχόν τροποποιήσεις, τότε όποιο αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο εντοπιστεί, θα δεσμεύεται και όσοι δεν το δήλωσαν θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο το οποίο θα φτάνει, ή ακόμη και θα ξεπερνά, την αξία του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

Πηγή: Ε.Τ.