Απόρριψη Προσφυγής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY

24.10.2018

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  

Απόρριψη προσφυγής των κ..Γιασημάκη Γιώργου, Χατζηιωάννου Άγγελου, Δέδε Πέτρου, Αρμυριώτη Γιώργου, Ράπτη Σπύρου, Παπαγιάννη Γεωργίου, και της παράταξης ”Δυναμική Πολιτεία”, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το θέμα ”Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού.

Απορριπτική απόφαση-απάντηση στην προσφυγή αυτή, σχετικά με την επιλογή του τρόπου ανάθεσης του έργου Ύδρευσης στον Οικισμό Βαρυκό της Δημοτικής Ενότητας Ωρωπίων, εξέδωσε η Προϊστάμενη Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εξετάζοντας την υπόθεση κατ’ ουσίαν, έκανε δεκτές τις απόψεις του Δήμου Ωρωπού για τον τρόπο εκτέλεσης του εν λόγω έργου, αναφέροντας ότι η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης εκφράζει τη βούληση του Δήμου και δεν συνιστά πράξη, η οποία μπορεί να επιφέρει ζημία τόσο στο Δήμο όσο και τους διοικούμενους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου (Βαρυκό) αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης και η Υπηρεσία Ύδρευσης προβαίνει συνεχώς σε επισκευές του δικτύου ύδρευσης καθώς το πρόβλημα υδροδότησης εξακολουθεί να υφίσταται και η πίεση του νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των κατοίκων. Υπάρχουν συνεχείς αυξομειώσεις πίεσης στην περιοχή και επαναλαμβανόμενες βλάβες, λόγω της παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η υπερκατανάλωση σε μια άλλη περιοχή επιβαρύνει αυτομάτως και την περιοχή του Βαρυκού. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η αντικατάσταση του δικτύου κρίνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι λόγοι περί ακυρώσεως της απόφασης 203/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, οι οποίοι προβλήθηκαν από τους προσφεύγοντες αλλά και οι εμπεριστατωμένες απόψεις του Δήμου εξετάστηκαν ενδελεχώς από την κρίνουσα Αρχή, με αποτέλεσμα η προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης ”Δυναμική Πολιτεία”, να απορριφθεί ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Σας παραθέτουμε την εν λόγω απόφαση:

Από Γραφείο Τύπου

Του Δήμου Ωρωπού