85 χιλιάδες οφειλέτες έχασαν τις εκατό δόσεις

10.6.2016

ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ κατέθεσαν τροπολογία για την επανένταξή τους

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για την φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και την αδυναμία οι πολίτες να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πάνω από 80 χιλιάδες πολίτες που είχαν μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και το σύστημα τους έχει αποβάλει με ότι αυτό σημαίνει για τους ίδιους.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, σήμερα, τροπολογία για την επανένταξη των οφειλετών που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, σημειώνοντας πως από τους 135.000 οφειλέτες που ενέταξαν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στην εν λόγω ρύθμιση, μόνο 55.000 έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάχθηκαν κατά προσέγγιση 937.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα με το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη ρύθμιση να ανέρχεται στα 6,2 δις ευρώ. Εξαιτίας όμως της παρατεταμένης κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, διαπιστώνεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών και των επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεων τους και της συσσώρευσης ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία (1/4/2016) τα ληξιπρόθεσμα χρέη στη φορολογική Διοίκηση ανέρχονται στο ύψος των 87,7 δις ευρώ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία στα 29 δις ευρώ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την επιβολή των capital controls, καθώς σημαντικός αριθμός οφειλετών αντιμετώπισε ουσιαστικά προβλήματα στην καταβολή οφειλόμενων ποσών -λόγω αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων Τραπεζών – Ασφαλιστικών Ταμείων – Γ.Γ.Δ.Ε.- με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί πλήθος εσφαλμένων πληρωμών μέσω υπηρεσιών web banking των τραπεζών. Πολλοί από τους εν λόγω οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη ρύθμιση, αφού δεν κατάφεραν να καταβάλουν ορθά και εμπρόθεσμα τα απαιτητά ποσά.

Οι βουλευυτές του ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στην τροπολογία που κατέθεσαν ζητούν:

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών και με δεδομένη την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην οικονομία και τις συναλλαγές εξαιτίας της επιβολής των capital controls, προτείνεται η παροχή προθεσμίας στους οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 , από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση επιτοκίου ή τη ρύθμιση των οφειλόμενων δόσεων, ώστε να συνεχίσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σύμφωνα με τον ν. 4321/2015, υπό την προϋπόθεση καταβολής των δόσεων που παρέλειψαν εντός της προθεσμίας αυτής ή της υπαγωγής των ποσών που αντιστοιχούν στις δόσεις που παρέλειψαν σε νέα ρύθμιση η οποία είναι εν ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες (πάγιες) διατάξεις.