894.169 ευρώ για τα Σχολεία του Αυλώνα

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη η ένταξη του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ωρωπού».

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κτιρίων όπως εφαρμογή θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 894.169,00 εκ των οποίων τα 360.000 Ευρώ επιχορηγούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τα υπόλοιπα χρήματα (534.169,00 Ευρώ) είναι από πόρους του Δήμου Ωρωπού.

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε: “Με αυτό το έργο εκτός από την ανακαίνιση του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου Αυλώνα επιτυγχάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση με εξοικονόμηση περίπου 350.000 Kwh ανά έτος και μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με 136 τόνους Διοξειδίου του Άνθρακα (Co2) συμβάλοντας παράλληλα σημαντικά στο οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου και αναβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών μας”.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στις εργασίες παρέμβασης:

  1. Στο κτίριο που στεγάζεται το 1o Δημοτικό ΤΚ Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.

Οι εργασίες αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων) όσο και στις εγκαταστάσεις (κεντρική θέρμανση, φωτισμός). Προβλέπονται εργασίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) στη στέγη του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου σε επιφάνεια 1555 τ.μ., η τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου σε επιφάνεια 500 τ.μ., αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ., η τοποθέτηση δύο νέων λεβήτων, ισχύος 209 ΚW και 140 KW με σύστημα αντιστάθμισης, η θερμομόνωση των σωληνώσεων του κτιρίου, η αντικατάσταση περίπου 193 φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led και τέλος η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με ενεργειακό συμψηφισμό, στη στέγη του κτιρίου, συνολικής ισχύος 9,90 KWρ.

  1. Στο κτίριο που στεγάζεται το 1o Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο ΤΚ Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.

Οι εργασίες αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων) όσο και στις εγκαταστάσεις (κεντρική θέρμανση, φωτισμός). Τέλος προβλέπονται εργασίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) στη στέγη του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου σε επιφάνεια 1325 τ.μ., η τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου σε επιφάνεια 1750 τ.μ., αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 379 τ.μ., η τοποθέτηση νέου λέβητα, ισχύος 140 KW με σύστημα αντιστάθμισης, η τοποθέτηση δύο τοπικών αντλιών θερμότητας τύπου split unit ισχύος 24.000 btu/h, η θερμομόνωση των σωληνώσεων του κτιρίου, η αντικατάσταση περίπου 236 φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με ενεργειακό συμψηφισμό, στη στέγη του κτιρίου, συνολικής ισχύος 9,90 KWρ.

Κατά την υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γ. Γιασημάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθ. Αυγερινός και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών στο Δήμο Ωρωπού.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής δίνει προτεραιότητα σε δράσεις υπέρ της ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου των δήμων της Αττικής. «Με δεδομένο το στόχο μας να μετατρέψουμε την Αττική σε μία «πράσινη» Περιφέρεια, επενδύουμε σε δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σ΄ αυτό το πλαίσιο δίνουμε έμφαση σε παρεμβάσεις υπέρ της «πράσινης» ανάπτυξης και συμβάλλουμε στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση».