Ζητείται Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων Έδρα: Θήβα (νομός Βοιωτίας)

      Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων Έδρα: Θήβα (νομός Βοιωτίας)     Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων.…

Ζητείται Χειριστής Εκχιονιστικού Μηχανήματος (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα)

Χειριστής Εκχιονιστικού Μηχανήματος (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα) Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση υποστηρίζει τις εργασίες Χειμερινής και Συνήθους Συντήρησης στους αυτοκινητοδρόμους της εταιρείας.   Αρμοδιότητες: Χειρίζεται τον εταιρικό εκχιονιστικό εξοπλισμό (μηχάνημα έργου ή φορτηγό με εξοπλισμό εκχιονισμού) Εκτελεί εργασίες αποχιονισμού στους αυτοκινητοδρόμους βάσει…

Ζητείται Μηχανικός Οχημάτων (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα)

Μηχανικός Οχημάτων (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα) Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος: ασχολείται με την εφαρμογή του προγράμματος συνήθους συντήρησης & επισκευές οχημάτων αυτοκινητοδρόμου (ελαφριά φορτηγά).   Αρμοδιότητες: Πραγματοποιεί τη συνήθη συντήρηση, τους ελέγχους και τις απαραίτητες μηχανολογικές επισκευές στα οχήματα αυτοκινητοδρόμου. Διαχειρίζεται και…

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Οχημάτων (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα)

Ηλεκτρολόγος Οχημάτων (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα) Σύντομο Προφίλ Ρόλου: ασχολείται με την συντήρηση ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και την εύρεση βραχυκυκλωμάτων σε οχήματα αυτοκινητοδρόμου (ελαφριά φορτηγά).   Αρμοδιότητες: Πραγματοποιεί τη συνήθη συντήρηση, τους ηλεκτρολογικούς ελέγχους και τις απαραίτητες επισκευές στα οχήματα αυτοκινητοδρόμου. Διαχειρίζεται και παρακολουθεί…

Ζητείται Εισπράκτορας Διοδίων Αφιδνών (Κάλυψη ορισμένης χρονικής διάρκειας)

Εισπράκτορας Διοδίων (Κάλυψη ορισμένης χρονικής διάρκειας)   Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος Λειτουργίας παρέχοντας τις υπηρεσίες του/της στην είσπραξη τιμήματος διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών του Αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Η θέση θα έχει…

Ζητείται Εργάτης Ομάδας Επέμβασης (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα – Δήμος Ωρωπού)  

      Εργάτης Ομάδας Επέμβασης (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα – Δήμος Ωρωπού)   Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στο Μηχανικό Συντήρησης και Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στα κτήρια συντήρησης. Η έδρα της θέσης θα είναι οι…

Ζητείται Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων (Κάλυψη Θέσης Ορισμένου Χρόνου)

Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων (Κάλυψη Θέσης Ορισμένου Χρόνου)   Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί μέλος της Ομάδας Ελέγχου Εσόδων Διοδίων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων και θα παρέχει τις υπηρεσίες του, υποστηρίζοντας την ανάλυση δεδομένων και την συμφωνία των εσόδων της εταιρείας.…

Ζητείται Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Περιοχή Εργασίας: Σχηματάρι)  

      Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας  (Περιοχή Εργασίας:  Σχηματάρι)   Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας, επιτηρώντας τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης…

Ζητείται Εργάτης Ομάδας Επέμβασης (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα-Δήμος Ωρωπού)

      Εργάτης Ομάδας Επέμβασης (Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα – Δήμος Ωρωπού)   Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στο Μηχανικό Συντήρησης και Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στα κτήρια συντήρησης. Η έδρα της θέσης θα είναι οι…